Acil Sağlık Hizmetleri
25 Kasım 2022

Hastane Acil.jpg


Gölköy Devlet Hastanesi Acil Servisi 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Hafta içi 2 Pratisyen Hekim tarafından acil servis hizmeti verilmekte gerektiğinde diğer uzmanlara konsültasyon yaptırılmaktadır. Hafta sonlarında 2 pratisyen hekim  tarafından acil servis hizmetleri yürütülmekte ve gerekli durumlarda hastalar icapçı hekimler tarafından konsülte edilmektedir.

Modern tıbbi cihazlar ile donatılmış olan acil serviste, müşahede odalarında, hastaların ilk tedavi ve gözlemleri yapılmaktadır. Ayrıca girişim odaları ve diğer teknik donanımlı odalarda ilk müdahaleler ve tetkikler zaman kaybetmeden yapılabilmektedir.

Acil cerrahi gerektiren durumlarda ameliyat ekibi en kısa sürede toplanmakta ve zaman kaybı olmaksızın müdahale gerçekleştirilebilmektedir. Hasta naklini gerektiren durumlar için bir adet acil müdahale ambulansı ve 1adet hasta nakil ambulansı ile  24 saat hazır bulundurulmaktadır.

Acil servisimizde tüm ileri ve gelişmiş hastanelerde olduğu gibi Biyokimya laboratuvarı ve Radyoloji ünitelerinin 24 saat açık bulundurulması acil hastaların tetkikinde önemli kolaylıklar sağlamaktadır.

Başvuran ve acil veya acil olduğunu düşünen her hasta Acil Servis’e kabul edilir.Daha sonra hasta aciliyetine ve hastalığına göre uygun odaya alınır ve acil servis hekimi tarafından muayene edilir. Mümkün olan en kısa süre içinde tamamlanan tetkik ve değerlendirmelerin sonucunda, acil servis uzmanımız, gerekiyorsa hastadan ileri tetkik veya nöbetçi branş hekiminden konsültasyon isteyebilir.