Hekim Hakları
25 Nisan 2019

Hekim Hakları

-Çağdaş bilimsel tıp olanaklarını uygulama hakkı.
-Mesleğini uygularken etik ilkelere bağlı olma hakkı.
-Hekimin baskı altında olmadan mesleğini uygulama hakkı.
-Hekimin kendi değerlerine ters düşen durumlardan kaçınma
-Hekimin sağlığını koruma hakkı.
-Hekimin yeterli bir gelir düzeyi talep etme hakkı.
-Hekimin hastayı reddetme hakkı.
-Hekimin yönetsel süreçlere katılma hakkı.
-Hekimin danışma hakkı.
-İyileşme garantisi vermeme hakkı.
-Yeterli zaman ayırma hakkı.
-Hastayı aleyhine tanıklıktan çekilme hakkı.
-Tedavi yöntemini seçme hakkı.