Klinik Hakkında
28 Kasım 2022

Aile Hekimliği uzmanı, hizmet verdiği kişilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal durumunu yakından bilen ve bu açılardan sağlıklı hallerinin devamlılığı ve geliştirilmesi için çalışan uzman hekimdir.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Aile Hekimleri Örgütü'nün (WONCA) imzasının olduğu Alma Ata Konferansı Sonuç Bildirgesinde, Aile Hekimliği bir uzmanlık dalı olarak tanınmış, her ülkede mezuniyet sonrası Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi verilmesi kararlaştırılmıştır.

Türkiye’de bu uzmanlık alanı 1983 yılında Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde Aile Hekimliği olarak belirlenmiş ve 1985 yılından bu yana toplum sağlığındaki bu temel alanın uzmanlarının eğitimlerine başlanmıştır. Aile Hekimliği Anabilim Dalı, kişilerin hem aniden gelişen hem de mevcut olan ayırımı yapmaksızın tüm sağlık sorunlarıyla ilgilenir, uzun süreli takip edilmesi gereken sağlık sorunlarının takip planını yapar, öncelikleri saptayarak gerekli uzmanlık dallarına hastayı yönlendirir, diğer uzmanlık dalları ile birlikte sorunların takibini üstlenir.

Aile Hekimliği uzmanı, hizmet verdiği kişilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal durumunu yakından bilen ve bu açılardan sağlıklı hallerinin devamlılığı ve geliştirilmesi için çalışan uzman hekimdir. Ülkemizde bu donanımı kazanmak için uzmanlık eğitimi süresi 3 yıldır. Bu üç yıl içinde aile hekimliği uzmanları kendi disiplinleri ile ilgili ilkeleri öğrenirken aynı zamanda İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Psikiyatri branşlarında rotasyon yaparlar. Aile hekimi kişilerin genetik risk faktörlerini, yaşam biçiminden kaynaklanabilecek hastalıkları önceden ön görüp gerekli takipleri yaparak koruyucu hekimlik hizmetini de verir.

İleri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda hastaları diğer branşlara yönlendirdiğinde dahi tıbbi anlamda takibi aile hekimi tarafından devam eder. Aile Hekimliği uzmanının aynı zamanda kişilere yaş, cinsiyet ve bireysel sağlık risklerine göre belli aralıklarla muayene ve tetkik önerileri olur, istenilirse bunlar kişiye otomatik olarak bildirilir.