Hasta Ziyaretinde Uyulması Gereken Kuralları
01 Mart 2022

ZİYARET SAATLERİ

UYULMASI GEREKEN KURALLAR

13:00-14:00

19:00-21:00


1.Soğuk algınlığı,boğaz ağrısı,nezle ya da herhangi bir bulaşıcı hastalığı olanlar,hasta ziyaretinde bulunması yasaktır.

2.12 yaş altındaki çocuklar ,ziyaretçi olarak hastaneye alınmamalıdır.

3.Hasta ziyaretleri kısa süreli olmalıdır.

4.Hasta odalarında aynı anda tercihen iki kişiden fazlası bulunmamalıdır.

5.Hastanın kendisinin ya da odasını paylaştığı diğer hastaların durumlarını dikkate alarak ,bölüm hemşireleriziyaretçi sayısını ya da ziyaret saatlerini kısıtlayabilir.

6.Hastane içinde cep telefonları kapalı tutulmalıdır.

7.Hastane içinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.

8.Allerjisi ya da astımı olan hastalar dikkate alınarak ,hastane ziyaretlerine çiçek getirilmemelidir.

9.Hastaların diyetleri özeldir;hastaneye dışarıdan yiyecek içecek getirilmemelidir.

13:30-14:30

18:30-19:30

1. Yoğun Bakım Ünitesi’nde uygun hallerde belirlenen bilgilendirme saatlerinde hekim tarafından, hastanın birinci derece yakınlarından birisine, hasta ziyareti için izin verilir.

2. Yoğun Bakım Ünitesine giren ziyaretçiler, girişte ellerini su ve sabunla yıkayarak el hijyeni sağlamalı ya da alkollü el antiseptiği kullanmalıdır.

3. Ziyaretçiler kendi hastası dışında başka hastalara ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir.

4. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların yakınları tarafından ziyaretine doktor karar verir. Uygun bulunmadığında bu hastalar için ziyaretçi kabul edilmez.

5. Ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmezler.

6. Toplumda salgın varlığında ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.

7. Hastanın birinci dereceden yakınlarından birinin ziyaretine izin verilir.

8. Çocukların hasta ziyaretinin hasta iyileşmesi üzerine olumlu etkileri olduğundan hastanın hekiminin onayıyla enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kaydı ile hastanın çocuklarına ve kardeş çocukların ziyaretine izin verilebilir.

9. Hasta ziyareti 15 dk’yı geçmemelidir. Acil durumlarda hasta yakını yoğun bakımdan daha erken çıkarılabilir.

10. Hasta ziyaretine gelirken dışarıdan yiyecek, içecek, canlı ve yapay çiçek getirilmesi yasaktır.

11. Ziyaret saati dışında ziyaretçi kabul edilmez.

BİLGİLENDİRME KURALLARI

1. Yoğun Bakım Ünitesi bilgilendirme saati 10:30-11:30 saatleri arasındadır.

2. Yatan hastanın durumu ile ilgili birinci dereceden yakınlarına hekim tarafından bilgi verilir.

3. Yoğun bakım hekimi müsait olduğu anda, ekran karşısında ya da hasta ziyareti sırasında, hastanın genel durumu ile ilgili bilgilendirme yapılır.

 4. Yeni yatışlarda, yatışı yapılan hastanın birinci dereceden yakınına hekim tarafından bilgi verilir.

 6. Hafta sonu ilk yatış değil ise ziyaretçi kabulü olmaz ve hasta yakınlarına bilgilendirme yapılmaz.

 7. Bilgilendirme saati geçtikten sonra olağan dışı bir durum olmadıkça bilgilendirme yapılmaz.

 8. Telefon ile hasta yakınına olağan dışı bir durum olmadıkça bilgilendirme yapılmaz.

NOT:PANDEMİ SÜRECİNDE HASTA ZİYARETLERİ YASAKLANMIŞTIR.