Bölüm Kalite Sorumluları
23 Haziran 2023

Bölüm Kalite Sorumlusunun Bölümü

Bölüm Kalite

Sorumlusunun Ünvanı

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Direktörü

Hasta Hakları Birimi

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Çalışan Hakları Birimi

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

Enfeksiyon Birimi

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Eğitim Birimi

Eğitim Hemşiresi

Eczane Birimi

Eczane Birim Sorumlusu

Ameliyathane Birimi

Ameliyathane Birim Sorumlusu

Ameliyathane Anestezi Birimi

Anestezi Birim Sorumlusu

Diyaliz Birimi

Diyaliz Birim Sorumlusu

Radyoloji Birimi

Radyoloji Birim Sorumlusu

Laboratuar Birimi

Laboratuar Birim Sorumlusu

Transfüzyon Merkezi

Transfüzyon Merkezi Sorumlusu

Genel Cerrahi-Dahiliye

Servis Sorumlu Hemşiresi

Üroloji-Göz-Ortopedi Hast. Kliniği

Servis Sorumlu Hemşiresi

Bilgi İşlem Birimi

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Arşiv Birimi

Arşiv Birim Sorumlusu

Teknik Servis

Teknik Servis Sorumlusu

Tıbbi Sarf Depo

Tıbbi Sarf Depo Sorumlusu

Biyomedikal Depo

Biyomedikal Depo Sorumlusu

Ayniyat Depo

Ayniyat Depo Sorumlusu

Tıbbi Ve Tehlikeli Atık Birimi

Tıbbi Ve Tehlikeli Atık Sorumlusu