İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
28 Eylül 2020

                                            Hakan TANRIVERDİ
                                             Müdür
Adı Soyadı

Hakan TANRIVERDİ

Doğum Yeri / Yılı

Ordu  / 1972

Görevi

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Unvanı

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Eğitim Bilgileri

Lise

Ordu Lisesi 1989

Üniversite

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu 1992
İstanbul Ünivesitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi 2015

İş Deneyimleri

1999-2000

Ankara Özel Alkan Hastanesi

2001-2019

Fırat Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

2019-halen

Gölköy Devlet Hastanesi