Anlaşmalı Kurumlar
13 Nisan 2023

HİZMET ALDIĞIMIZ KURUMLAR
 

* Sosyal Güvenlik Kurumu 

Sosyal Güvenlik Kurumu güvencesi altında olan Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur sigortalıları ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri TC Kimlik Numaralarını gösterir kimlik kartları ile doğrudan Hastanemize müracaat edebilirler.


* Yurtdışı Sigortalılar 
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Sigorta Müdürlükleri’nden alacakları Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre tanzim edilmiş yardım belgesi ile

Hastanemize müracaat edebilirler.


* Ücretli Hastalar 
Ücretli hastalar muayene, tetkik ve tedavi ücretini hastanemiz veznesine yatırarak tedavilerini yaptırabilirler.


* Özel Sigortalar 

* Özel sigortası olan hastalarımız muayene, tetkik ve tedavi ücretini hastanemiz veznesine yatırdıktan sonra alacakları faturaları sigorta şirketlerine ibraz ederek yaptıkları ödemeyi geri alabilirler.

Hastanemiz Devlet Hastanesi olması dolayısıyla tüm resmi kurumlarla anlaşmalıdır.


HİZMET ALDIĞIMIZ KURUMLAR

 
Tedavi için kurumumuza gelen hastaların,Tetkik ve tedavilerinin bir bütünlük içinde sağlanması amacıyla ; Hastanemiz bünyesinde olmayan Görüntüleme ve tetkik hizmetlerini, Ordu Devlet Hastanesiyle yapmış olduğu, Hizmet alım protokolü ile temin ederek hastalarımızın hizmetine sunmuştur.