Evde Sağlık Hizmetleri
13 Mart 2024


EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

Uzm.Hekim ve Pratisyen Hekimlerle, iki hemşire , bir evde  bakım teknikeri ,bir şoförden oluşan birimimiz Gölköy  Devlet hastanesi bünyesinde randevu sistemi ile mesai saatleri dahilinde hizmet vermektedir.
Ekibimiz Evde Sağlık Hizmetinden faydalanmak isteyen hastaları yerin de değerlendirerek kapsam dahilinde tedavi ve bakım planları hazırlayıp uygulamaktadır. Ayrıca Evde Sağlık Hizmetleri kapsamına alınan hastaların  hasta bezi raporu, idrar sondası, sürekli kullanımı belgeli ilaç raporları gibi tedavilerine yardımcı olabilecek tıbbi cihazların imkanlar ölçüsünde temini ve raporlandırılması sağlanmaktadır.

EVDE SAĞLIK NEDİR?
Yatağa tam bağımlı olan bireylerin muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin ev ortamında sağlanması, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesidir.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN AMAÇLARI

- Evde Sağlık Hizmetine ihtiyacı olan hastaların hayatlarını kolaylaştırarak, hastalığın ve hastane şartlarının yarattığı olumsuz etkiyi en aza indirmek.

- Hasta tedavisinin takibini yapmak

- Sosyal ve psikolojik destek sağlamak

EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN KİMLER FAYDALANIR?

- Son dönem kanser hastaları

- Kas Hastaları

- Kronik rahatsızlığı olanlar, kronik rahatsızlığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken ,yürüyemeyen , yaşlı, yatağa bağımlı, kendi özel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan bireyler (Alzhmer,demans,felç vb.gibi..) evde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

- Yatağa bağımlı olmayan, herhangi bir sağlık kuruluşuna gidebilecek durumda olanlar bu hizmetten faydalanamamaktadır.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Tüm ülke çapında 444 38 33 numaralı telefon aranarak başvuru yapılmaktadır.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ NASIL ÇALIŞIR? EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NASIL ÇALIŞIR?

Telefonla yapılan müracaatlar; hasta hakkında bilgiler alınarak Evde Sağlık Hizmetleri birimlerimize ulaştırılır ve hastaya evinde muayene için randevu verilir. Hekim ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibimiz ev ziyaretlerini gerçekleştirerek hastaların Evde Sağlık Hizmetleri kriterlerine uygunluğunu değerlendirip kapsama alınan hastalar için kayıt dosyaları oluşturulur. Evde Sağlık Hizmetlerinde asıl amaç, hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin uygulanması, takibi ve eğitiminin sağlanmasıdır. Bu uygulama ile hastaların rutin muayeneleri hastalığı ile ilgili kan tetkikleri, sonda takılması ve takibi ,yara pansumanları, hastalıklara ait sürekli kullandıkları ilaçların reçetelendirilmesi ve tedaviye yardımcı olabilecek diğer tıbbi malzemelerin alımına yardımcı olmak gibi sağlık hizmetleri ,ilgili hastalara ulaştırılmaktadır.

  Ayrıca hastanede yatarak tedavi gören ve taburcu olduktan sonra evde sağlık hizmeti alması gereken hastalar için taburcu aşamasında müdavi hekimin, aynı hastanenin evde sağlık hizmetleri birimi ile irtibata geçmesi ve verilecek tıbbi hizmetin nitelik, sıklık ve süresini belirleyerek birime iletmesi halinde hizmet devamlılığı sağlanır.

EVDE SAĞLIK HİZMETİNİN SONLANDIRILMASI

-  Hastanın takip ve tedavisinin sağlık personeli gerektirmeyecek şekilde iyileşmesi,

- Hastanın hastaneye yatması,

- Hastanın başka bölgeye gitmesi,

- Uyumsuz hasta davranışı,

- Hastanın hizmet reddi

- Hastanın vefat etmesi durumlarında Evde Sağlık Hizmeti sonlandırılır.


1638-tc-saglik-bakanligi-evde-saglik-hizmetleri-iletisim-merkezi-450x0.png