Hizmet Standarları
16 Kasım 2017

Sıra No

Sunulan Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi

(En Geç)

1-

Hekim Seçme

1-TC. No'lu Nüfus Cüzdanı

2-Seçilen Hekim İsmi

5 Dakika

2-

Ayaktan teşhis ve tedavi hizmetleri

1-TC. No'lu Nüfus Cüzdanı

60 Dakika. (tetkik istenirse 3 saat )

3-

Yatarak tedavi hizmetleri

1- TC. No'lu Nüfus Cüzdanı

3-4 GÜN

4-

Acil Sağlık Hizmetleri

1- TC. No'lu Nüfus Cüzdanı

15-30 Dakika

5-

Diş tedavi ve protez hizmeti

1- TC. No'lu Nüfus Cüzdanı

15 dk-15 gün

6-

Laboratuar Tetkikleri

1- TC. No'lu Nüfus Cüzdanı

3 saat

7-

Röntgen Çekimi

1- TC. No'lu Nüfus Cüzdanı

10 Dakika

8-

İşitme-tarama hizmeti

1- TC. No'lu Nüfus Cüzdanı

30 Dakika

9-

Heyet Raporu (ilaç)

1- TC. No'lu Nüfus Cüzdanı

2- Doktor tarafından doldurulmuş sağlık kurulu sevk formu

30 Dakika

10-

Heyet Raporu (istirahat)

1- TC. No'lu Nüfus Cüzdanı

2- Doktor tarafından doldurulmuş sağlık kurulu sevk formu

3- 2 Adet Fotoğraf

30 Dakika

 

11-

Ameliyat Planı ve Gerçekleştirilmesi

1-1-  TC. No'lu Nüfus Cüzdanı

2-Yatış Onayı,

3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

3 saat

12-

Günübirlik Tedavi Kapsamında Küçük Cerrahi Müdahale

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

2-Hastanın Tüm Tetkikleri

60 Dakika

13-

Hasta Hakları Başvurusu

1-Dilekçe

3-15 Gün