Diyaliz Hizmetleri
25 Kasım 2022

DİYALİZ HİZMETLERİ


Hemodiyaliz: Akut yâda kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanan yarı geçirgen bir membran aracılığı ile hastanın kanı ve uygun diyaliz solüsyonu arasında sıvı-solüt değişimini temel alan bir tedavidir.

HASTANIN DİYALİZ ÜNİTESİNE KABULÜ:

Diyaliz merkezimizde akut böbrek yetmezliğine yönelik tedavi hizmeti; hastanemiz bünyesinde nefroloji ve damar yolu girişi sağlayacak kalp damar cerrahisi uzmanlarının olmaması ve bu uzmanların olduğu merkeze ulaşım kolaylığı nedeniyle hastanın sevk olmasına engel durumların olduğu, servis yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalara verilmektedir. 

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE HEMODİYALİZ:

Nefroloji uzmanınca kronik böbrek yetmezliği tanısı konularak hemodiyaliz tedavisi görmesi gerekli görülen ve tedavi planı nefroloji uzmanınca belirlenmiş hemodiyaliz raporu düzenlenmiş hastalara uygulanan hemodiyaliz tedavisi uygulamasıdır.

Hastanemiz diyaliz merkezimizde diyaliz tedavisi görmek için başvuran hastaların nefroloji uzman hekimi tarafından diyaliz raporu düzenlenmiş olmalıdır. Diyaliz raporu olmayan hastalar diyaliz seans programına alınamaz. Tıbbi aciliyeti varsa hastanın ihtiyacı yerine getirilir.

Misafir hasta olarak merkezimize başvuran hastaların diyaliz raporu ve epikriz raporu bulunmalıdır.

Hastanın hepatit (HBs Ag, Anti HBs,Anti HCV ) ve Anti HIV tahlillerine bakılır. Uygun makinede diyalize girmesi sağlanır.

Diyaliz Merkezimizde  ;

Hasta kabul ve dinlenme bölümü

Erkek ve kadın hastalar için ayrı ayrı düzenlenmiş seansa giren hastaların kullanabileceği yeterli sayıda eşya dolaplarına sahip giyinme odaları,  hasta tuvalet ve lavaboları

Engelli Erkek ve kadın hastalar için düzenlenmiş engelli tuvaletleri ve lavaboları

Hepatit B pozitif hastalar için ayı bir bölüm ve hemodiyaliz cihazı