Amaç ve hedefler
02 Eylül 2022

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ-1:Sağlığa yönelik risklerden bireyi ve çalışanı korumak sağlıklı hayat tarzına teşvik etmek
Hedef 1 : Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini artırmak ve obeziteyi azaltmak
Hedef 2: Tütün ile mücadeleyi sürdürmek, tütün maruziyeti ve bağımlılık yapıcı madde kullanımını azaltmak
Hedef 3:Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu artırmak için sağlık okuryazarlığını geliştirmek
Hedef 4:Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu artırmak için sağlık okuryazarlığını geliştirmek
Hedef 5: İş sağlığını iyileştirerek,  çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliştirmek
Hedef 6: Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak
Hedef 7:Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları izlemek


AMAÇ-2:Erişilebilir,uygun,etkili ve etkin sağlık hizmeti sunmak
Hedef 1: Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırmak
Hedef 2:Anne,çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek.
Hedef 3:Acil sağlık hizmetlerine uygun ve zamanında erişimi sürdürmek
Hedef 4:İnsan kaynaklarının dağılımını,yetkinliğini ve motivasyonunu devam ettirmek ve insan kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak.
Hedef 5: Hastane altyapısı ve teknolojilerinin kapasite,kalite ve dağılımını iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
Hedef 6:İlaçların ,biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların ,erişilebilirliğini, güvenliğini etkinliğini ve akılcı ilaç kullanımını sağlamak

Hedef 7: Sağlık bilgi sistemlerini geliştirmek

AMAÇ-3:İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla sağlık ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek
Hedef 1:Bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımını sağlamak için rolünü güçlendirmek
Hedef 2:Bedensel , zihinsel ,sosyal şartları sebebi ile özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetine daha kolay ulaşımını sağlayarak ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek
Hedef 3:Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinden, sağlık çalışanlarının çalışma şartlarından duydukları memnuniyeti artırmak.


AMAÇ-4:Mali sürdürülebilirliği sağlamak
Hedef 1: Hizmet kalitesinden ödün vermeden finansal sürdürülebilirliği korumak