T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Ordu Gölköy Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Ordu Gölköy Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Amaç ve hedefler

Güncelleme Tarihi: 25/04/2019

            

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

1:SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTTIRMAK Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin etik ilkelere bağlı olarak hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak. Palyatif tıbbi hizmet birimlerinin açılması, çalışır duruma getirilmesi, Eksik olan uzman hekim kadrolarının tamamlanmasını sağlamak. Diyaliz hekimi sertifikasyonunu sağlayarak diyaliz ünitesinde hekim hizmetinin sürekliliğini sağlamak .  Yataklı servislerde ,  faal olmayan servisleri çalışır duruma getirmek.

AMAÇ-2:HASTANE ALT YAPI, DONANIM,CİHAZ EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ Hastanede birim bazında çalışma düzeni ve kalite ,verimlilik doğrultusunda gerek görülen tüm alt yapı,cihaz,donanım eksikliklerini gidermek, Engelli hastalara yönelik bina düzenlemelerini yapmak, Mevcut kullanılır cihazların tamir,bakım ve kalibrasyonlarını yapmak,

AMAÇ-3:HASTANEDE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPMAK, Hastanenin elektrik su tüketimini azaltmaya yönelik düzenlemeler yapmak, Hastanenin otomasyon sisteminin kullanıcılar tarafından etkin ve verimli kullanımını sağlamak, Personelin ve doktorların boş vakitlerinde ve öğle aralarında dinlenebileceği personel ve doktor dinlenme odasını aktif hale geçirmek,

AMAÇ-4:HASTANE PERSONELİNİ NİTELİK VE NİCELİK YÖNÜNDEN GELİŞTİRMEK, Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek, Bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek, İhtiyaçlar doğrultusunda hizmetli ve sağlık personeli sayısını arttırmak,

AMAÇ-5:HASTA,HASTA YAKINLARI,HASTANE ÇALIŞANLARI VE HASTANE YÖNETİMİ ARASINDA İLETİŞİMİ İYİLEŞTİRMEK, Hastane çalışanlarına hasta hakları,vücut dili ve hasta ile iletişime yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek, Dilek şikayet kutularındaki istekleri,şikayetleri dikkate alarak birim bazlı değişiklikler uygulamak, Hastane tanıtım broşürlerini hazırlamak,hasta ve hasta yakınlarının ulaşabileceği yerlerde bulundurmak.