HIZLI MENU
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
       
Op.Dr.Utku CAN CÖBEK Ramazan AKKUŞ Makbule SET Makbule SET
Yönetici Başhekim İdari Ve Mali İşler Müdürü Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Kalite Yönetim Direktörü
Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş
       
       
       
   
Sezen Kahraman Ayşe ATASEVER    
Ekk Hemşiresi Laboratuar Teknisyeni    
Özgeçmiş Özgeçmiş    
       
       
Erdem KARADENİZ Cennet GÖKŞİN Aysel ÖMERUSTAOĞLU Murat ALAN
Röntgen Teknisyeni Diyaliz Sorumlu Kal.Sor. Ameliyathane Bölüm Kal. Sor. Güvenlik Amiri
Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş
       
       
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
       
Op.Dr.Utku CAN CÖBEK Ramazan AKKUŞ Makbule SET Makbule SET
Yönetici Başhekim İdari Ve Mali İşler Müdürü Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Kalite Yönetim Direktörü
Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş
       
       
 
Op.Dr.Utku Can CÖBEK Uzm.Dr.Öznur AYDIN Ertan Ongunyurt  
Genel Cerrahi Uzmanı Dahiliye Uzmanı Bilgi İşlem Sorumlusu  
Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş  
       
       
Cennet GÖKŞİN Aysel ÖMERUSTAOĞLU Sezen KAHRAMAN Meryem Ceren ERTOP
Diyaliz Bölüm Kal. Sor. Ameliyathane Bölüm Kal.Sor. EKK Hemşiresi Eczacı
Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş
       
       
TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
       
Op.Dr.Utku CAN CÖBEK Ramazan AKKUŞ Makbule SET Makbule SET
Yönetici Başhekim İdari Ve Mali İşler Müdürü Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Kalite Yönetim Direktörü
Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş
       
       
Cennet GÖKŞİN Ayhan KARAKOÇ Erson Doğru Murat Alan
Diyaliz Böl.Kal.Sorumlu Acil Durum ve Afet Yönetimi Sorumlusu Teknik Servis Sorumlusu Güvenlik Amiri
Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş
   
Aysel ÖMERUSTAOĞLU Ömer KAHRAMAN    
Ameliyathane Bölüm Kal.Sor. Hemşire    
Özgeçmiş Özgeçmiş    
EĞİTİM KOMİTESİ
       
Op.Dr.Utku CAN CÖBEK Ramazan AKKUŞ Makbule SET Makbule SET
Yönetici Başhekim İdari Ve Mali İşler Müdürü Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Kalite Yönetim Direktörü - Eğitim Hem.
Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş
       
       
Sezen KAHRAMAN Ömer KAHRAMAN Cennet GÖKŞİN Aysel ÖMERUSTAOĞLU
Hemşire Hemşire Diyaliz Böl.Kal.Sorumlu Ameliyathane Bölüm Kal.Sor.
Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş


 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Komisyon Üyeleri

Enf

ADI                             SOYADI                        GÖREV ÜNVANI             GÖREVİ

1-Op.Dr.Utku CAN CÖBEK                      Yönetici-Baştabip              Kom.Başk.

2-Uzm.Dr.Ali SEYDİ ALPAY          Enf.Hast.Uzmanı               Danışman

3-Uzm.Dr.Öznur  AYDIN                       Dahiliye Uzmanı               EKK Hekimi

4-Op.Dr.Utku Can  CÖBEK                           Genel Cerrahi Uzmanı     Üye

5-Md.Ramazan   AKKUŞ                           İdari ve Mali İşler Md.       Üye

6-Md.Makbule  SET                                  Sağlık Bakım Hizm.Md.     Üye

7-Ayşe ATASEVER                             Laboratuvar sorumlusu     Üye

8-Ecz.Meryem Ceren ERTOP                        Eczane Sor.                          Üye

9-Sezen   KAHRAMAN                 Enfeksiyon Kontrol Hem.   Üye

10-Aysel   ÖMERUSTAOĞLU       Ameliyathane Sorumlusu   Üye

 

Çalışan Hakları ve Güvenliği Komitesi Komisyon Üyeleri

eksiyon Kontrol Komitesi Komisyon ÜyelEnfeksiyon Kontrol Komitesi Komisyon ÜyeleriEn

        ADI                            SOYADI                        GÖREV ÜNVANI             GÖREVİ

1-Op.Dr.Utku CAN                CÖBEK                        Yönetici-Baştabip              Kom.Başk.

2-Md.Ramazan                 AKKUŞ                           İdari ve Mali Hiz.Md.       Üye

3-Makbule                         SET                                 Sağlık Bakım Hiz.Md.      Üye

4- Sezen                              KAHRAMAN                 Çalışan Hak. Ve Güv.       Birim Sor.                                                    (Enfeksiyon Kontrol Hem.)

5-Makbule SET                        Kalite Direktörü                 Üye

6-Ayşe ATASEVER                             Laboratuvar sorumlusu     Üye

7-Aysel                               ÖMERUSTAOĞLU      Ameliyathane Sor.              Üye

8- Murat                            ALAN                              Güvenlik Amiri                   Üye

 

Antibiyotik Kontrol Ekibin Komitesi?ontrol Komitesi Komisyon ÜyeleriEnfeksiyon Kontrol Komitesi Komisyon Üyelerieri

Çalışan Hakları ve Güvenliği

ADI-SOYADI                                                     GÖREV ÜNVANI                         

1.Uzm.Dr.Ali Seydi ALPAY                      Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji  Uzmanı

2.Op.Dr.Utku Can CÖBEK                                 Genel Cerrahi Uzmanı

3.Ecz. Meryem Ceren ERTOP                         Eczacı

4.Lab. Ayşe ATASEVER                                     Labortuvar Sorumlusu

 

Komi

tesi Komisyon ÜyelerÇalışan Hakları ve Güvenliği Komitesi Komisyon Üyeler

Çalışan Hakları ve Güvenliği Komitesi Komisyon Üyeler