HIZLI MENU
Birimlerimiz
Kalite Yönetimi

 •          Toplam Kalite anlayışını bir yaşam tarzı olarak benimsemek ve uygulamak.

 

•          Kaynaklarımızı verimli kullanmak.
 

•          Tüm süreçlerimizi devamlı mükemmelleştirme çabası içinde olmak.
 
•          İleri teknoloji ve sürekli eleman eğitimi ile  verimliliğimizi artırmak ve sürdürmek.

 

•          Yöneticilerin, yol gösterici, katılımcı, değişime açık ve çalışanları sürekli gelişmeye sevk etmeye yönelik olmasını sağlamak.

 

•          Hastanemiz içerisinde, açık bir iletişim sistemini gerçekleştirerek, herkesin katılımını sağlamak.